15 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29503

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/107

İşyeri                      :   SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve

                                    Tic. Ltd. Şti. Gelincik Mahallesi Stad Yolu Caddesi No: 88

                                    Merkez/SİNOP

SGK Sicil No         :   1019356.057

Tespiti İsteyen       :   Oleyis Sendikası

İnceleme                 :   SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörlük ve gençlik liderliği işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.