15 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29503

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2015/105

İşyeri                      :   On-İs İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik Tıbbi Malzeme

                                    Pazarlama Tem. Gıda Makina Bakım Onarım Tekstil San. ve

                                    Tic. Ltd. Şti. Üniversiteler Mah. ODTÜ Dumlupınar

                                    Bulv. Yurtlar Böl. 4. Yurt Şirket Ofisi Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No          :   1225183.006

Tespiti İsteyen       :   Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme                 :   On-İs İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik Tıbbi Malzeme Pazarlama Temizlik Gıda Makina Bakım Onarım Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; ODTÜ Ankara yerleşkesinde Malzemesiz Yemek Hazırlama Hizmetleri Alımı (Aşçı) Teknik Şartnamesi kapsamında 36 işçi ile aşçılık işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda,

Ziyaretçi Yönlendirme, Büro Destek ve Teknik Destek Hizmet Alımı Teknik Şartnameleri kapsamında 139 işçi ile ziyaretçi yönlendirme, büro destek ve teknik destek işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

Genel Temizlik, Arazi ve Yeşil Alanların Periyodik Bakımı ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Erdemli/MERSİN yerleşkesinde Genel Temizlik Hizmetleri Alımı Teknik Şartnameleri kapsamında 517 işçi ile temizlik ve bahçıvanlık işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.