14 Ekim 2015 Tarihli ve 29502 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/10/2015 Tarihli ve 6477 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/10/2015 Tarihli ve 6478 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/10/2015 Tarihli ve 6484 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 09/10/2015 Tarihli ve 1910 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri