14 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29502

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6484                                                                                                    Karar Tarihi: 08/10/2015

Kurul Başkanlığının 07.10.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.10.2015 tarih ve 12509071-114-E.23971 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

– Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.