13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/628

1 – 1 inci derece kadrolu Ankara Vali Yardımcılığına, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Metin ARSLANBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

12/10/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Selami ALTINOK

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı