13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        10 Ekim 2015

        69471265-305-11513

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Global Ekonomik Sempozyum (GES) 2015” Yıllık Toplantısına katılmak üzere; 13 Ekim 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             10 Ekim 2015

       68244839-140.03-263-571

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11513 sayılı yazınız.

“Global Ekonomik Sempozyum (GES) 2015” Yıllık Toplantısına katılmak üzere, 13 Ekim 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI