13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        10 Ekim 2015

        69471265-305-11511

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“İklim Değişikliği Üzerine Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar” forumuna katılmak üzere; 10 Ekim 2015 tarihinde Fas’a gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             10 Ekim 2015

       68244839-140.03-266-574

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11511 sayılı yazınız.

“İklim Değişikliği Üzerine Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar” forumuna katılmak üzere, 10 Ekim 2015 tarihinde Fas’a gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI