13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          5 Ekim 2015

        69471265-305-11154

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına katılmak üzere; 7 Ekim 2015 tarihinde Peru’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             12 Ekim 2015

       68244839-140.03-262-570

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 05/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11154 sayılı yazınız.

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına katılmak üzere, 7 Ekim 2015 tarihinde Peru’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI