11 Ekim 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29499

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 15/09/2015

Karar No  : 2015/46

Konu         : Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Maliye Bakanlığının 14/09/2015 tarihli ve 8221 sayılı yazısı dikkate alınarak; “Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre karar verilmiştir.

 

Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)