8 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29496

YÖNETMELİK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ

AMİRLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2005 tarihli ve 25838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Merkez Teşkilatı Sicil Amirleri Cetveli ile Ek-2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK-1

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MERKEZ TEŞKİLATI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

BİRİMLERİ

I. SİCİL AMİRİ

II. SİCİL AMİRİ

GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER

Genel Müdüre Doğrudan Bağlı Birim Personeli

Birim Müdürü

Genel Müdür

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı Personeli

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği Personeli

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanlığı Birim Personeli

Birim Müdürü

Daire Başkanı

Daire Başkanına Doğrudan Bağlı Personel

Daire Başkanı

-

”

 

 

“EK-2

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL
SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

BİRİMLERİ

I. SİCİL AMİRİ

II. SİCİL AMİRİ

İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ

İşletme Müdürüne Doğrudan Bağlı Birim Personeli

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

İşletme Müdür Yardımcısına Doğrudan Bağlı Birim Personeli

Birim Müdürü

İşletme Müdür Yardımcısı

LOJİSTİK BİRİMİ

Lojistik Birimi Personeli

Birim Müdürü

Lojistik Dairesi Başkanı

”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.