8 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29496

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/1/2004 tarihli ve 25352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.