2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/9/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2008/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/11 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2009/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/12 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2010/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/13 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2010/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/3434 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri