1 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29489

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                18 Eylül 2015

        69471265-305-10626

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ortak Gümrük Komitesi 1. Toplantısına katılmak üzere; 1 Ekim 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     18 Eylül 2015

       68244839-140.03-245-542

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/9/2015 tarihli ve 69471265-305-10626 sayılı yazınız.

Ortak Gümrük Komitesi 1. Toplantısına katılmak üzere, 1 Ekim 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI