23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29484 (3. Mükerrer)

BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        22 Eylül 2015

      69471265-300-01/10731

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 28/8/2015 tarihli ve 69471265-300-01/9451 sayılı yazımız.

                         b) 28/8/2015 tarihli ve 68244839-150.01-5-517 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi uyarınca kurulan geçici BakanlarKurulunda görev alan ve Bakanlık görevlerinden çekilen;

Avrupa Birliği Bakanı Ali HaydarKONCA’nın yerine H. Beril DEDEOĞLU’nun,

Kalkınma Bakanı Müslüm DOĞAN’ın yerine M. CüneydDÜZYOL’un

atanmalarını Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri gereğince takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             22 Eylül 2015

         68244839-150.04-3-549

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 28/8/2015 tarihli ve 69471265-300-01/9451 sayılı yazınız.

                         b) 28/8/2015 tarihli ve 68244839-150.01-5-517 sayılı yazımız.

                         c) 22/9/2015 tarihli ve 69471265-300-01/10731 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi uyarınca kurulan geçici BakanlarKurulunda görev alan ve Bakanlık görevlerinden çekilen;

Avrupa Birliği Bakanı Ali HaydarKONCA’nın yerine H. Beril DEDEOĞLU,

Kalkınma Bakanı Müslüm DOĞAN’ın yerine M. Cüneyd DÜZYOL,

Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri gereğince atanmışlardır.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI