23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29484

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        21 Eylül 2015

        69471265-305-10729

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Eylül 2015 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             21 Eylül 2015

       68244839-140.03-250-547

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21/9/2015 tarihli ve 69471265-305-10729 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Eylül 2015 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI