23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29484

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            22 Eylül 2015

         68244839-140.01-15-541

BAŞBAKANLIĞA

23 Eylül 2015 tarihinde Rusya Federasyonu’na çalışma ziyaretinde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet YILMAZ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI