19 Eylül 2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 9/9/2015 Tarihli ve 786 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki Kanatlı ve Tavşanımsı Etlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/98)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/99)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/100)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/101)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/102)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/103)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/104)

—  2015 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2015 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2015 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2015 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Ürün Sevkiyatlarının Giriş Veteriner Sınır Kontrol Noktasında Aktarılmasına İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2015/39)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/724 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/2166 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/3178 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/4458 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/5884 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/5885 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/5924 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/9105 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2014/5170 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri