18 Eylül 2015 Tarihli ve 29479 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/8098    6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2015 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/1145 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/1308 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/2131 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/3667 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/4395 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/6670 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7970 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/1292 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4106 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/7668 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri