16 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29477

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        11 Eylül 2015

        69471265-305-10185

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             11 Eylül 2015

       68244839-140.03-238-530

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/9/2015 tarihli ve 69471265-305-10185 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI