16 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29477

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6447                                                                                                    Karar Tarihi: 10/09/2015

Kurul Başkanlığının 09.09.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.09.2015 tarih ve 20008792-101.01.05[25]-E.22136 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak DD Finansman A.Ş.’ye ait konut kredisi ile ipotekli bireysel finansman kredisi ürünlerinin tanıtımının yapılması ve müşterilerle yapılacak bilgi ve belge alışverişi işlemlerinin sunulması hususlarında Burgan Bank A.Ş. tarafından destek/danışmanlık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.