14 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29475

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Arapça ve Rusça hazırlık eğitimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Arapça veya Rusça alanlarında hazırlık eğitimi verilen akademik birimlerin lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerine, İngilizce hazırlık eğitimi yerine Arapça veya Rusça hazırlık eğitimi verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2013

28770