14 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29475

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “a) Ziraat Mühendisi ve/veya Peyzaj Mimarı olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.