10 Eylül 2015 Tarihli ve 29471 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketinde ve PTT Anonim Şirketinde 2013, 2014 ve 2015 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

––  Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 7/9/2015 Tarihli ve 1619 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


10/9/2015 tarihli ve 29471 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.