8 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29469

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6435                                                                                          Karar Tarihi: 03.09.2015

Kurul Başkanlığının 02.09.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.09.2015 tarih ve 12509071-113-E.21694 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.