8 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29469

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6434                                                                                          Karar Tarihi: 03.09.2015

Kurul Başkanlığının 02.09.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.09.2015 tarih ve 43890421-101.01.05[91-1]-E.21661 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka), 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca bağlı ortaklığı Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’ye iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti sunmasına, faaliyetleri icra edecek birimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağlı ortaklık bünyesinde tesis edilmesi, bağlı ortaklığın iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka tarafından yerine getirilmemesi ve Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, izin verilmesine

karar verilmiştir.