8 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29469

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6432                                                                                          Karar Tarihi: 03.09.2015

Kurul Başkanlığının 02.09.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.09.2015 tarih ve 32521522-103.01.03[134-79]-E.21660 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Katar Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.