5 Eylül 2015 Tarihli ve 29466 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  “P.P. (Ücreti Alınmıştır)” Damgalı Gönderiler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Posta Pulu Satıcılıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  PTT Yurtiçi Havale ve Posta Çeki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

—  KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 21/8/2015 Tarihli ve 2015/41 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri