5 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29466

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TELGRAF HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telgraf Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.