5 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29466

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

PTT YURTİÇİ HAVALE VE POSTA ÇEKİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2008 tarihli ve 27071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PTT Yurtiçi Havale ve Posta Çeki Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.