5 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29466

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

POSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta Pulu Satıcılıkları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.