5 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29466

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

“P.P. (ÜCRETİ ALINMIŞTIR)” DAMGALI GÖNDERİLER YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/1982 tarihli ve 17814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “P.P. (Ücreti Alınmıştır)” Damgalı Gönderiler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.