4 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29465

YÖNETMELİK

Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Son sınıf öğrencileri ile öğrenim süresini aşan öğrencilerin, bir yarıyılda alabilecekleri haftalık azami ders yükü kırk saat olarak belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2011

28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/6/2012

28316

2-

20/11/2012

28473

3-

10/8/2015

29441