4 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29465

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Eylül 2015

         69471265-305-9622

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ulusal Akrobatik Hava Kuvvetleri 55’inci Yıl Kutlamalarına katılmak üzere; 4 Eylül 2015 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Selami ALTINOK’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           1 Eylül 2015

       68244839-140.03-234-522

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9622 sayılı yazınız.

Ulusal Akrobatik Hava Kuvvetleri 55’inci Yıl Kutlamalarına katılmak üzere, 4 Eylül 2015 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Selami ALTINOK’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI