4 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29465

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8095

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 31/8/2015 tarihli ve 172441 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                Y. AKDOĞAN                                     N. KURTULMUŞ                                           C. YILMAZ                                         Y. T. TÜRKEŞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                       K. İPEK                                                 A. GÜRCAN                                             A. H. KONCA                                              F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    A. ERDEM                                             İ. GÜLLÜCE                                       F. H. SİNİRLİOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

            A. R. ALABOYUN                                       A. Ç. KILIÇ                                                    K. ARZU                                                  C. AŞÇI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  S. ALTINOK                                             M. DOĞAN                                                  Y. TOPÇU                                            M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                M. V. GÖNÜL                                             V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                      F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

1/9/2015 TARİHLİ VE 2015/8095 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 53 – Kurban Bayramı tatili nedeniyle;

a) 23 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 28 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,

b) 24 Eylül 2015 Perşembe günü saat 00.00’dan başlayarak 27 Eylül 2015 Pazar günü saat 24.00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.