3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Eylül 2015

         69471265-305-9621

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lüksemburg’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           1 Eylül 2015

       68244839-140.03-233-521

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9621 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lüksemburg’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI