2 Eylül 2015 Tarihli ve 29463 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İlgili 2015/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2015 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


2/9/2015 tarihli ve 29463 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.