2 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29463

ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/603

1 – İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa ÇALIŞKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

1/9/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Selami ALTINOK

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı