1 Eylül 2015 Tarihli ve 29462 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


1/9/2015 tarihli ve 29462 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.