31 Ağustos 2015 Tarihli ve 29461 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/8/2015 Tarihli ve 1557 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/8/2015 Tarihli ve 1571 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/8/2015 Tarihli ve 1572 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/8/2015 Tarihli ve 1573 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/8/2015 Tarihli ve 1574 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/8/2015 Tarihli ve 1576 Sayılı Kararı ve Eki 145/I Sayılı Genelge Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemleri