31 Ağustos 2015 Tarihli ve 29461 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

—  Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Görev Dağılımı ile İlgili 2015/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2015/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


31/8/2015 tarihli ve 29461 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.