31 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29461

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Kurullarda Görev Alacak Hükümet

               Üyeleri

GENELGE

2015/8

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri ekte belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

01.09.2014 tarihli ve 29106 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                           Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                      Başbakan

 

 

Kurullar Listesini görmek için tıklayınız.