31 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29461

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Görev Dağılımı

GENELGE

2015/7

Başbakanlıkla ilgilendirilen kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

01.09.2014 tarihli ve 29106 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                       Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                  Başbakan

 

 

 

Görev Dağılım Listesi için tıklayınız.