30 Ağustos 2015 PAZAR

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

 

22/6/1927 tarihli ve 5235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair

Yönetmelik uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamıştır.