28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459 (4. Mükerrer)

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                        T.C.

            BAŞBAKANLIK                                                                                                 28 Ağustos 2015

         69471265-300-01/9451

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ :   a) 24/08/2015 tarihli ve 68244839-120.02-1-503 sayılı yazınız.

             b) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116 ncı maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesine dair ilgi (a) kararınızdan sonra, ilgi (b) yazınız ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım.

Anayasanın 114 üncü maddesi uyarınca; Adalet, İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları bağımsızlardan olmak üzere, geçici Bakanlar Kuruluna siyasi parti gruplarından oranlarına göre alınacak üye sayıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından tespit edilerek şahsıma bildirilmiştir.

Bu çerçevede, geçici Bakanlar Kurulu üyeliği için partililere Bakanlık teklif edilmiş; bu teklifi kabul eden partililerden ve teklif edilen Bakanlığı kabul etmeyen partililer yerine bağımsızlardan olmak üzere geçici Bakanlar Kuruluna alınacak üyeler belirlenmiştir.

Bu suretle hazırlanan, ekli geçici Bakanlar Kurulu listesinde yer alan kişilerin karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını,

Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesini,

Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi gereğince takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

 

 

GEÇİCİ BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

  1      Konya Milletvekili                    Ahmet DAVUTOĞLU                   Başbakan

  2      Ankara Milletvekili                   Yalçın AKDOĞAN                        Başbakan Yardımcısı

  3      Ordu Milletvekili                      Numan KURTULMUŞ                  Başbakan Yardımcısı

  4      Diyarbakır Milletvekili              Cevdet YILMAZ                            Başbakan Yardımcısı

  5      Ankara Milletvekili                   Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ               Başbakan Yardımcısı

  6                                                        Kenan İPEK                                    Adalet Bakanı

  7                                                        Ayşen GÜRCAN                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

  8      Kocaeli Milletvekili                   Ali Haydar KONCA                       Avrupa Birliği Bakanı

  9      Kocaeli Milletvekili                   Fikri IŞIK                                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10                                                        Ahmet ERDEM                              Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11      İstanbul Milletvekili                  İdris GÜLLÜCE                             Çevre ve Şehircilik Bakanı

12                                                        Feridun SİNİRLİOĞLU                 Dışişleri Bakanı

13      Denizli Milletvekili                   Nihat ZEYBEKCİ                           Ekonomi Bakanı

14                                                        Ali Rıza ALABOYUN                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15      Samsun Milletvekili                  Akif Çağatay KILIÇ                        Gençlik ve Spor Bakanı

16                                                        Kutbettin ARZU                              Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17                                                        Cenap AŞÇI                                    Gümrük ve Ticaret Bakanı

18                                                        Selami ALTINOK                           İçişleri Bakanı

19      İzmir Milletvekili                      Müslüm DOĞAN                           Kalkınma Bakanı

20                                                        Yalçın TOPÇU                               Kültür ve Turizm Bakanı

21      Gaziantep Milletvekili               Mehmet ŞİMŞEK                           Maliye Bakanı

22      Eskişehir Milletvekili                Nabi AVCI                                     Milli Eğitim Bakanı

23                                                        Vecdi GÖNÜL                               Milli Savunma Bakanı

24      İzmir Milletvekili                      Veysel EROĞLU                            Orman ve Su İşleri Bakanı

25      Bursa Milletvekili                     Mehmet MÜEZZİNOĞLU             Sağlık Bakanı

26                                                        Feridun BİLGİN                             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—————

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         28 Ağustos 2015

        68244839-150.01-5-517

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ :   a) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 sayılı yazımız.

             b) 28/08/2015 tarihli ve 69471265-300-01/9451 sayılı yazınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine dair kararımız üzerine, ilgi (a) yazımız ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun Başbakan olarak atanması uygun görülmüştü.

İlgi (b) yazınızla teklif edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesine uygun olarak oluşturulduğu anlaşılan geçici Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanlıklara, Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesi onaylanmıştır.

Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kuruluna başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

 

GEÇİCİ BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

  1      Konya Milletvekili                    Ahmet DAVUTOĞLU                   Başbakan

  2      Ankara Milletvekili                   Yalçın AKDOĞAN                        Başbakan Yardımcısı

  3      Ordu Milletvekili                      Numan KURTULMUŞ                  Başbakan Yardımcısı

  4      Diyarbakır Milletvekili              Cevdet YILMAZ                            Başbakan Yardımcısı

  5      Ankara Milletvekili                   Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ               Başbakan Yardımcısı

  6                                                        Kenan İPEK                                    Adalet Bakanı

  7                                                        Ayşen GÜRCAN                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

  8      Kocaeli Milletvekili                   Ali Haydar KONCA                       Avrupa Birliği Bakanı

  9      Kocaeli Milletvekili                   Fikri IŞIK                                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10                                                        Ahmet ERDEM                              Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11      İstanbul Milletvekili                  İdris GÜLLÜCE                             Çevre ve Şehircilik Bakanı

12                                                        Feridun SİNİRLİOĞLU                 Dışişleri Bakanı

13      Denizli Milletvekili                   Nihat ZEYBEKCİ                           Ekonomi Bakanı

14                                                        Ali Rıza ALABOYUN                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15      Samsun Milletvekili                  Akif Çağatay KILIÇ                        Gençlik ve Spor Bakanı

16                                                        Kutbettin ARZU                              Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17                                                        Cenap AŞÇI                                    Gümrük ve Ticaret Bakanı

18                                                        Selami ALTINOK                           İçişleri Bakanı

19      İzmir Milletvekili                      Müslüm DOĞAN                           Kalkınma Bakanı

20                                                        Yalçın TOPÇU                               Kültür ve Turizm Bakanı

21      Gaziantep Milletvekili               Mehmet ŞİMŞEK                           Maliye Bakanı

22      Eskişehir Milletvekili                Nabi AVCI                                     Milli Eğitim Bakanı

23                                                        Vecdi GÖNÜL                               Milli Savunma Bakanı

24      İzmir Milletvekili                      Veysel EROĞLU                            Orman ve Su İşleri Bakanı

25      Bursa Milletvekili                     Mehmet MÜEZZİNOĞLU             Sağlık Bakanı

26                                                        Feridun BİLGİN                             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı