28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459 (3. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN

HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.