28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8061  6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Satış ve İade İşlemlerinde Fiilen Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar

2015/8063  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2015/8064  Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2015/8065  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8068  Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/8071  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/8072  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Bünyesinde Yer Alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Amasya Gümrük Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2015/8073  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “Kırıkkale DGKÇS İrtibat Hatları Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8074  154 kV Akkuş Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8075  Sivas İli, Şarkışla İlçesinde “Şarkışla ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği (GAŞKAB)”nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2015/8077  Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2015/8085  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2015/8087  Düzce İli, Akçakoca İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/8091  380 kV Borçka-İspir-Erzurum Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8092  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2015/8070  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği