28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2015/53

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/10/2009 tarihli ve E:2009/336, K:2009/357 sayılı kararıyla, taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen, Konya İli, Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi/Köyü, Cilt No: 155, Hane No: 23, Birey Sıra No: 56’da nüfusa kayıtlı, Uğur ve Zehra’dan olma, 19/12/1980 doğumlu, 44479599832 T.C. kimlik numaralı Ömer DEMİRKİRİŞCİ’nin kalan cezası, Adalet Bakanlığının 17/8/2015 tarihli ve 35601974-102-0130-2015-E. 197/52965 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 9/6/2014 tarihli ve 69365276-101.01.02-14/64830/7487-6938 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

27/8/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI