26 Ağustos 2015 Tarihli ve 29457 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1541 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1542 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1543 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1544 Sayılı Kararı ve Eki 140/II Sayılı Genelge Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1545 Sayılı Kararı ve Eki 125 Sayılı Genelge Siyasi Partilerin Önseçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1546 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1547 Sayılı Kararı ve Eki 200/I Sayılı Genelge 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerimizin Bulundukları Ülkelerde Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmet Alımları ile Seçimlerle İlgili Yurt Dışındaki Diğer Harcamalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1548 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1549 Sayılı Kararı ve Eki 139 Sayılı Genelge 1 Kasım 2015 Pazar Günü Yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri

—  Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2015 Tarihli ve 1550 Sayılı Kararı