26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN

İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 10)

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)’in (4) numaralı “Yürürlük” bölümünün (a) ve (b) bentlerinde yer alan “1/9/2015” ibareleri “1/1/2016” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.