26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/94

İşyeri                      :   Dal-Bel Günübirlik Turizm Hizmet İşletmeleri ve Tesisleri

                                    Ticaret A.Ş. Dalyan Mah. 302. Sokak No:1 Ortaca/Muğla

SGK Sicil No         :   1170498.048-1080462.048-1089202.048

Tespiti İsteyen       :   Belediye-İş Sendikası

İnceleme                 :   Dal-Bel Günübirlik Turizm Hizmet İşletmeleri ve Tesisleri Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede;  işyerinde yeme-içme ve restaurant işlerinin yapıldığı, müşterilere çay-kahve sunumu hizmetlerinin verildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Dal-Bel Günübirlik Turizm Hizmet İşletmeleri ve Tesisleri Ticaret A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri”  işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.